Verwezenlijkingen

School

“Vroeger was er in Morarana geen school.” Vandaag is er dankzij Akany een lagere school en een secundaire school waar 313 kinderen tussen 3 en 16 jaar onderwijs en dagelijks een warme maaltijd krijgen.

Ontdek hier ons lokaal scholingsproject.

Cantine Scolaire

Dagelijks krijgen alle 313 leerlingen van de school een warme maaltijd en een vieruurtje. Voor vele kinderen is dit het enige dat ze op een dag eten.

Klik door voor meer info over de Cantine Scolaire.

Parrainage kadootjes uitpakken

Parrainage

Momenteel worden er een 100-tal kinderen geparraineerd door Belgische gezinnen. Parrainage biedt een financiële steun aan de kinderen en hun families.

Benieuwd naar de werking en de effecten van parrainage? Klik hier.

woonondersteuning

Woonondersteuning

We bieden woonondersteuning in de vorm van sociale woningen en woonsubsidies om de armste gezinnen de kans te geven om zelf te kunnen sparen om ooit hun eigen degelijke woning te kunnen aanschaffen.

Meer weten over de woonondersteuning? Klik hier.

Bezoek tandarts & dokter

Tweejaarlijks reizen een Belgische dokter en tandarts vrijwillig naar het centrum om de algemene gezondheidstoestand te checken en acute problemen aan te pakken.

Klik hier om meer te lezen over het dokter & tandartsbezoek.

Sanitair & hygiëne

We hechten er heel wat belang aan om hygiëne als één van de basiswaarden bij te brengen bij de leerlingen en bewoners van Akany, om gezondheidsproblemen te voorkomen. En het heeft effect.

Ontdek hier de positieve evolutie in hygiëne bij de gezinnen.

Container vol hulpgoederen

Tweejaarlijks sturen we een boordevolle zeecontainer vol hulpgoederen op naar Madagaskar. En we hebben uw hulp nodig om deze container te vullen.

Ontdek hier hoe u en uw afgedankte spullen ons kunnen helpen.

Cadeautjes op feestdagen

Op Moederdag en Kerstmis organiseren we een feest op de school voor de kinderen en hun ouders. Alle gezinnen krijgen dan een cadeau: brood, vlees, fruit, rijst, kleding of speelgoed.

Ontdek hier hoe het feest eraan toe gaat.

Stages van Groep T

Jaarlijks trekken er enkele studenten van Groep T Hogeschool in Leuven naar Madagaskar om er hun stage te doen.

Lees hier meer over de stages en ervaringen en realisaties van de studenten.

Samenwerking Rotary België - Madagaskar

Dankzij de samenwerking tussen Rotary Club Beveren-Waas en Ivato, Madagaskar, kon er een internationale sponsoring op poten gezet worden voor de aankoop van de machines, de installatie ervan en de opleiding van de leerkrachten voor de technische school.

Lees hier wat de Rotary Club kon verwezenlijken.

Ons doel is nog niet bereikt…

Ondanks het feit dat we op 15 jaar met Akany al heel wat bereikt hebben, zijn we er nog lang niet. Wij gaan door, net zolang totdat alle kinderen die heel kansarm zijn, betere kansen krijgen. Kansen krijgen om de cirkel van de generatie lange kansarmoede te doorbreken.

%

van de rijst die we gebruiken voor de cantine scolaire is zelf geteelde rijst.

%

van de leerlingen is geparraineerd / wordt financiëel ondersteund.

%

groei moet er gerealiseerd worden tegen 2020 (we willen plaats creëren voor 400 leerlingen).

De eerste kinderen van het Akany-project beginnen nu op de leeftijd te komen dat ze afstuderen van het secundair onderwijs en sommigen zelfs van het hoger onderwijs. Het zijn er nog maar een paar, maar ze doen het goed, en dat geeft ons moed.

Wij gaan door, maar we hebben uw hulp nodig. Ontdek bij de steunprogramma’s hoe u samen met ons een verschil kunt maken.

Akany - Kinderen voor Kinderen vzw   -   Deugenietstraat 5, 3150 Tildonk, België   -   +32 (0) 16 61 85 85   -   akanyvzw@gmail.com