Akany Fanantenana

Akany Mahafaly

2 locaties, 1 centrum

Het centrum is ingeplant op 2 terreinen, gelegen op 500 meter van mekaar. De 2 locaties hebben ook elk hun naam: Akany Fanantenana (Akany I) en Akany Mahafaly (Akany II).

Ontdek hier hoe deze sites zijn ingedeeld en welke activiteiten er plaatsvinden.

Akany I – Fanantenana

Akany I Fanantenana

Op Akany I bevinden zich de schoolgebouwen. Een kleuterschool, een lagere school en de technische school. Ook het internaat, waar momenteel 5 kinderen worden opgevangen die thuis echt niet terecht kunnen, is gelokaliseerd in Akany I.

Op Akany I is ook de boerderij gelegen. Op het centrum krijgen 313 kinderen dagelijks een warme maaltijd. Het centrum voorziet deels in hun eigen voedselvoorraad. Met de rijst die we zelf telen komen we bijvoorbeeld 3 maanden toe. Verder hebben we varkens, schapen, konijnen en zebu’s als lastdieren.

De kinderen van het internaat hebben ook nog hun eigen groententuin waar ze maniok, braide en tomaten kweken.

Akany III is in de maak…

In het schooljaar 2016-2017 starten we met onze eigen technische school met erkend diploma. Hier worden 2 richtingen gegeven: hout & metaal. Jongeren die met succes hun secundaire school hebben doorlopen, kunnen van start in onze technische opleidingen. In het schooljaar 2016-2017 starten de eerste 2 klassen. De volgende 2 schooljaren zullen er in elke richting nog telkens 1 klas bijkomen, zodat de jongeren in totaal 3 jaar technisch onderwijs kunnen genieten. In totaal zullen we per schooljaar 90 leerlingen technisch kunnen onderwijzen.

Om logistieke redenen huren we momenteel een gebouw waarin de praktijklessen kunnen doorgaan. Ons doel is om tegen 2020 een eigen gebouw voor de technische school te bouwen die kan aansluiten bij de locatie van Akany I en Akany II.
Maar hiervoor hebben we nog heel wat budget nodig. Zo wordt de oprichtingskost verspreid over 3 jaar geschat op zo’n 150.000 euro, moet er nog budget gevonden worden voor de aankoop van de grond en dienen we de stroomvoorziening tot aan het gebouw zelf te financieren, wat nog eens €30.000 euro zal kosten.

Akany II – Mahafaly

Akany Mahafaly

Op Akany II zijn de sociale wooneenheden gelegen. Deze site biedt een degelijke woonruimte voor 15 gezinnen. De bewoners zijn allemaal mensen uit de ergste armoede (vb. weduwen en alleenstaanden) die niet in staat zijn om hun kinderen de structuur te bieden die ze nodig hebben. Op die manier krijgen de bewoners de kans om voldoende te sparen om zelf iets te kopen. Hun kinderen gaan naar school in ons Centrum en worden door de sociale assistenten constant opgevolgd.

Op Akany Mahafaly bevindt zich ook een kippenkwekerij. De kippen worden verzorgd en opgekweekt door een gezin dat 1/3 van de kippen voor zichzelf mag verkopen, de rest wordt ingezet voor het centrum.

Op Akany II hebben 2 studenten Industrieel Ingenieur van Group T in 2012 een sanitaire blok gebouwd met een wc en een douche. Ze hebben er ook een waterput geboord. Nu kan er dus op de site gewoon water van de kraan getapt worden.

Het gezin dat instaat voor de kippenkwekerij is ook verantwoordelijk voor de sanitaire blok. Zij houden een oogje in het zeil voor de orde en netheid van de installatie.

De functies van de verschillende locaties beginnen door mekaar te lopen. Het is niet meer strikt gescheiden: school/woonlocatie. Op Akany II staat sinds 2014 een nieuw gebouw voor een secundaire school, waar de kinderen tussen 12 en 16 jaar terecht kunnen als ze niet toegelaten worden op de staatsschool. De secundaire school omvat intussen 3 klassen. Nadien kunnen de leerlingen verder doorschuiven naar onze eigen technische school, of uitwaaien naar externe scholen.

Akany - Kinderen voor Kinderen vzw   -   Deugenietstraat 5, 3150 Tildonk, België   -   +32 (0) 16 61 85 85   -   akanyvzw@gmail.com