Noodhulp

Sociale, juridische en medische ondersteuning

Sociale, juridische & medische ondersteuning

Hieronder verstaan we:

  • Sociale stabilisering: via huisvesting, werkgelegenheid, internaat voor kinderen die thuis echt niet meer terecht kunnen
  • Leren verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven: echtgenote, kinderen, werk, gezinsplanning
  • Voedselprogramma’s voor ondervoede kinderen
  • Medische begeleiding: lokale artsen en jaarlijkse check-up door Belgische arts & tandarts

Akany – Kinderen voor Kinderen vzw   –   Deugenietstraat 5, 3018 Tildonk, België   –   016/61.85.85.   –   akanyvzw@gmail.com

Deze post is ook beschikbaar in: Frans