Pest in Madagaskar Oktober 2017

Pest in Madagaskar Oktober 2017

Een uitbraak van de pest heeft sinds augustus aan 94 mensen het leven gekost in Madagaskar. In totaal stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1.100 gevallen vast. De organisatie verscheepte 1,3 miljoen dosissen antibiotica naar het Afrikaanse eiland om de epidemie in te dijken, maar vreest dat er nog mensen ziek zullen worden.

Bezoek

Bezoek

Eind september reisde Sophie met haar broer, Jonas, en partner, Frederic naar Madagaskar.
Het doel van de reis was dit keer tweeledig. Enerzijds heeft Jonas, na zijn reis van afgelopen mei, beslist om voor onbepaalde tijd in zijn geboorteland te gaan wonen. Zodoende gingen Sophie & co mee om Jonas te installeren. Anderzijds had de reis zijn gebruikelijke insteek: opvolging van het project.
De reis werd er eentje met hoogtes en laagtes. Hartverwarmend om te zien hoe een heel aantal van onze afgestudeerde kinderen zeer snel hun weg naar de arbeidsmarkt vonden of zelf bv. een kapsalon openden. Hartbrekend om vast te stellen dat een aantal van onze prille tieners op 15 jarige leeftijd plots de verantwoordelijkheid van een baby’tje moeten dragen, terwijl de papa’s in kwestie met de noorderzon verdwenen zijn.
Het volledige reisverslag is binnenkort hier terug te vinden.

Update van de gevolgen van Cycloon Chedza

Update van de gevolgen van Cycloon Chedza

In januari en februari 2015 is Madagaskar geteisterd door zware stormen, veroorzaakt door Cycloon Chedza, met overstromingen en heel veel schade tot gevolg. Daar waar het zuiden van “Het Grote Eiland” kreunde onder droogte, kreeg het noorden het hard te verduren door de zware regens.
Ook in en om Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar en niet ver van Akany gelegen, is de schade enorm. Er vielen al tientallen doden door verdrinking. In enkele uren tijd was heel de stad ondergelopen. De toestand in Antananarivo is kritiek.
Op 9 maart, was de weersvoorspelling opnieuw slechter en werd de bevolking die in de vlaktes naast de rivieren Ikopa, Sisaony et Mamba woont, opgeroepen om zeer alert te zijn bij het stijgen van het water.
Ook nu was er een nieuwe storm die richting de westkust ging. In totaal zijn er op het eiland al zo’n 80.000 daklozen en nog veel meer mensen die tijdelijk hun huis hebben moeten verlaten.

Enorme ravage door Cycloon Chedza

Enorme ravage door Cycloon Chedza

Madagaskar, en vooral de regio rond de hoofdstad Antananarivo, werd eind januari getroffen door orkaan Chedza. Nadat de orkaan het eiland verlaten had, kwamen de eerste berichten binnen van dodelijke slachtoffers. Maar vooral van de enorme ravage die de cycloon heeft aangericht is immens. Men spreekt van 14 doden in en rond de hoofdstad en meer dan 24,000 mensen werden dakloos.

De meeste huisjes van de armsten der armen zijn opgetrokken uit rode aarde. Ze zijn helemaal niet bestand tegen een dergelijk geweld. Maar zelfs gemetste constructies begaven onder de rukwinden. Ook de gemetste toiletten op ons 2de centrum moesten er aan geloven.

Het duurde weken eer de meeste plaatsten rond Antananarivo weer bereikbaar waren. En zelfs vandaag zijn er nog heel wat gezinnen die niet terug naar hun huis kunnen. Als het huis er nog staat ten minste. Een heel aantal huizen op van de gezinnen van onze kinderen staan op instorten. Bijna geen enkel strooien dak is nog waterdicht. Deze families hebben zo al niets en zijn nu gewoon alles kwijt. Zelfs het dak boven hun hoofd. Ons centrum Akany en onze medewerkers helpen waar ze kunnen: met herstellen, het uitdelen van kleding en van hulpgoederen. We proberen zo goed als we kunnen de mensen op te vangen die naar het Centrum willen komen. We zijn ook bezig met een oplijsting te maken van het aantal getroffen gezinnen. En we maken een raming van de dringendste herstellingen.